Browsing: п’яні

На те­ри­то­рії Ше­пе­тівсь­ко­го району пра­ців­ни­ки сек­то­ру ре­агу­ван­ня пат­руль­ної по­лі­ції ви­яви­ли трьох во­ді­їв на­під­питку. Лише упро­довж 18 квіт­ня та­ких по­руш­ни­ків по­лі­цей­ські…