Постановою Кабінету Міністрів України № 807 від 14 серпня ц. р. було затверджено нову редакцію Положення про порядок призначення житлових субсидій. Даний нормативний акт набирає чинності з 1 жовтня 2019 року.

Тож напередодні нового опалювального сезону 2019–2020 років з проханням прокоментувати актуальні питання щодо житлових субсидій ми звернулися до начальника управління соціального захисту населення Шепетівської РДА Ліліани ТАНАСІЄНКО.

 

— Ліліано Петрівно, насамперед хотілося б дізнатися, у яких випадках житлова субсидія не призначається?

— Відповідно до п. 14 Положення житлова субсидія не призначається, якщо:

1) опалювальна площа житлового приміщення перевищує 120 кв. метрів для квартир та 200 кв. метрів для індивідуальних будинків;

2) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у власності транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда);

3) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку, і у періоді, за який враховуються доходи, за інформацією ДПС, ПФУ, у них взагалі відсутні доходи, або нарахований середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати та/або ними не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи;

4) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб або оплатив послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних) на суму, яка перевищує 50 тис. гривень;

5) структурним підрозділом отримана інформація про наявність простроченої заборгованості понад місяць, загальна сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів (340 гривень);

6) громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її отримання;

7) у складі домогосподарства є особи, які мають заборгованість із сплати аліментів понад три місяці.

Житлова субсидія при наявності заборгованості буде призначена з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості протягом двох місяців з початку сезону, або з місяця, що настає за тим, у якому надійшло підтвердження сплати заборгованості або укладення договору реструктуризації.

 

— Коли житлова субсидія може бути призначена за рішенням комісії?

— Житлова субсидія за рішенням комісії може бути призначена з урахуванням конкретних обставин, крім опалювальної площі житлового приміщення, яка перевищує 120 кв. метрів (для квартир) та 200 кв. метрів (для індивідуальних будинків), та у разі, коли у члена домогосподарства відсутні доходи і такі особи перебували за кордоном більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи (крім службового відрядження, лікування або навчання).

За рішенням комісії субсидія може призначатися:

— на підставі договору найму (оренди) житла або індивідуальним забудовникам;

— внутрішньо переміщеним особам;

— у разі, коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих є меншою, ніж кількість зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку);

— на розділені особові рахунки;

— на наднормову площу (для непрацездатних осіб).

Рішення комісії приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

 

— Коли призначається житлова субсидія?

— Житлова субсидія призначається, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, протягом такого періоду:

— навчалися за денною формою навчання або зареєстровані у службі зайнятості як безробітні;

— отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсію, стипендію, допомогу при народженні, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу з догляду за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, допомогу по безробіттю.

 

Які для цього потрібні документи?

— Для призначення житлової субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом, подає такі документи:

— заяву;

— декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;

— довідки про доходи (у разі неможливості отримання інформації за запитом управління соціального захисту населення);

— копію договору про реструктуризацію заборгованості (у разі наявності);

— договір наймання (оренди) житла (у разі наявності).

 

Ліліано Петрівно, які доходи враховуються під час призначення житлової субсидії, а які — ні?

— Під час призначення субсидії враховуються: заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб; пенсія; стипендія; соціальні виплати; допомога по безробіттю; грошові перекази, отримані з-за кордону; інші доходи.

До сукупного доходу не включаються такі соціальні виплати:

— частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;

— частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;

— одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

— державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

— допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

— щомісячна адресна допомога ВПО.

До сукупного доходу також не враховуються:

— аліменти, отримані на дітей;

— сплачені аліменти (за умови документального підтвердження);

— бюджетна дотація за вирощування молодняка ВРХ;

— доходи від розміщення депозитів;

— оплата праці членів виборчих комісій;

— допомога на поховання;

— одноразова допомога громадських та благодійних організацій;

— суми, які виплачуються у порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я.

 

— Що ще потрібно знати громадянам, яким призначено житлову субсидію?

— Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення щодо:

— зміни складу зареєстрованих;

— зміни соціального статусу членів домогосподарства;

— зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

— зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг ;

— купівлі (чи набуття права власності) квартири (будинку, автомобіля, земельної ділянки).

Також варто знати, що субсидію може бути припинено у разі, коли:

— домогосподарству припинено надання ЖКП через наявність заборгованості;

— громадянин не виконує зобов’язання за договором реструктуризації;

— у заяві чи декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що вплинуло на призначення субсидії;

— громадянин не повідомив про зміни у складі сім’ї, купівлю квартири (будинку), автотранспортного засобу;

— під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов виявлено ознаки порушення законодавства.

Субсидія також припиняється у разі: переїзду в іншу місцевість; смерті одинокої особи; згідно з поданою заявою.

Громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми субсидії.

Виплата субсидії у грошовій готівковій формі здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок громадянина, якому призначено субсидію, відкритий в установі банку або через об’єкти АТ «Укрпошта».

Особи, які отримують пенсії, будуть отримувати субсидію на відкриті пенсійні рахунки. Ті, хто отримував субсидію у попередньому опалювальному періоді через «Ощадбанк», — на відкриті рахунки в АТ «Ощадбанк». Особи, які не одержують пенсій, самостійно надають управлінню соціального захисту населення реквізити рахунка в банку.

Дякую Вам за роз’яснення.

В.НИТКА.